Deva stockflesje Crab Apple bio

€ 8,90

Schoonmaak, een gevoel van zuiverheid.

Voor mensen die zich niet schoon, maar besmet en verontreinigd voelen en geobsedeerd zijn door onvolkomenheid. 

Voor dieren die een grote behoefte hebben aan orde en regelmaat. Dieren die duidelijk een vaste routine nodig hebben. Verrassingen en verandering van regelmaat kan het dier schrikachtig en met overmatige reacties laten reageren.