Deva stockflesje Pine bio

€ 8,90

Zelf acceptatie, berouw hebben.

Voor zelfverwijt, schuldgevoelens, zelfkritiek en zelfveroordeling. Voor degenen die zichzelf niet kunnen accepteren.

Deze dieren voelen zich schuldig over alles, ook over de dingen die zij beslist niet gedaan hebben. Ze vragen nooit om aandacht, dringen zich nooit op. Zij missen hierdoor het plezier in het leven.