Anamnese afspraak

Vanuit holistisch oogpunt vindt de eerste afspraak (de intake) plaats in de leef/werk omgeving van het dier. De omgevingsfactoren, de leefomgeving, de voeding, de trainingen, de dagindeling, maar ook de erfelijke belasting, het karakter van het dier; alles kan van belang zijn om te achterhalen waardoor het dier in onbalans is gekomen zodat een passende oplossing gevormd kan worden.  

Het doel van de intake is het achterhalen van de oorzaak van de problematiek, om voor betering te zorgen door middel van passende technieken, maatregelen en/of middelen.

De eerste intake duurt maximaal 1,5 uur waarna een advies wordt opgesteld. 

 

 

U kunt een afspraak maken via 06-28 26 11 60 (bellen, sms, What's App) of via het contactformulier :)